Jelle Sjaardema

Jelle Sjaardema (1991) is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in notarieel recht. Hij heeft zijn scriptie geschreven over het Wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen. Jelle is als kandidaat-notaris ook lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en richt zich bij Buma | Algera Notariaat op het ondernemingsrecht. Jelle is onder andere betrokken bij het adviseren en oprichten van besloten vennootschappen, aandelentransacties, statutenwijzigingen, maar ook bij het oprichten van verenigingen en stichtingen.

jelle.sjaardema@banotariaat.nl

Terug naar het overzicht