Jelle Sjaardema

Jelle Sjaardema (1991) is in 2019 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in notarieel recht. Hij heeft zijn scriptie geschreven over het Wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen. Jelle richt zich bij Buma | Algera Notariaat als kandidaat-notaris met name op het ondernemingsrecht en is onder andere betrokken bij het oprichten van besloten vennootschappen, aandelentransacties, statutenwijzigingen, maar ook bij het oprichten van verenigingen en stichtingen.

jelle.sjaardema@banotariaat.nl

Terug naar het overzicht