Ilja Buurman

Ilja Buurman heeft notarieel recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar afstuderen is zij gaan werken als kandidaat-notaris in Amsterdam waar zij zich heeft gespecialiseerd op het gebied van vastgoed in al haar facetten, zoals koopakten en leveringen, splitsingen in appartementsrechten, erfpacht en de vestiging van zekerheidsrechten. Na een korte uitstap naar de overheid bleek haar hart toch bij het notariaat te liggen en is Ilja daar naar teruggekeerd, sinds 2015 bij Buma | Algera Notariaat.

ilja.buurman@banotariaat.nl

Terug naar het overzicht