Heeft u vragen? Stel ze gerust Stel uw vraag

De leveringsakte (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat) moet door een notaris worden opgemaakt en vervolgens door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopvereenkomst. 

De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven bij de Dienst voor het Kadaster en in de openbare registers. 

Bij het Kadaster worden alle onroerende zaken geregistreerd, met nauwkeurige plaatsaanduidingen. 

Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van de onroerende zaak is. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers. 
Beide inschrijvingen zijn openbaar zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald onroerend goed staat en welke hypotheken er op rusten.

Voor inschrijving van de akte van levering en eventueel van de hypotheekakte brengt het Kadaster kosten in rekening. Omdat de inschrijving meestal in opdracht van de notaris gebeurt, stuurt het Kadaster de rekening naar de notaris. Deze brengt de kadastrale kosten weer bij u in rekening.